PODJĘCIE ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW

Oczywiście należy podjąć odpowiednie środki ostrożności i uni­kać niepotrzebnego ryzyka, czasem jednak rodzice muszą przyjąć jakże typową dla siebie rolę – czekających w domu i martwiących się o nieobecne dziecko.Kluczowym elementem interwencji jest zachęcanie dziecka do jak najczęst­szych kontaktów z kolegami. Znaczną część doświadczeń życiowych dziecko zdobywa w interakcjach z rówieśnikami. Jeśli jest ich pozbawione, brakuje w je­go życiu jednego z podstawowych elementów. Kontakty towarzyskie oznaczają ryzyko dręczenia i okrutnych komentarzy, lepiej jednak, by dziecko nauczyło się radzić sobie w takich sytuacjach, niż zamknęło się przed otoczeniem i nie podej­mowało żadnego ryzyka. Pomoc dorosłych polega nie tylko na ograniczeniu nie­bezpieczeństwa prześladowań, lecz także na wyposażeniu dziecka w mechani­zmy radzenia sobie z takimi sytuacjami.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !