PODOBNE TRUDNOŚCI

Podobne trudności mogą być także, choć w mniejszym stopniu, udziałem in­nych osób powołanych do wspierania dzieci z zaburzeniami zachowania. Psy­cholog szkolny lub pracownik kuratorium oświaty, nawet jeśli nie odczuwa na co dzień presji, jaką dziecko wywiera na nauczyciela i kierownictwo szkoły, mo­że nadal czuć się w obowiązku wywołać w kliencie pożądane zmiany i zachęcać dziecko do reagowania w sposób mile widziany przez szkołę, władze lokalne czy też zgodnie z własnym uznaniem. Nie oznacza to, że zaniedbywany jest w ten sposób interes dziecka, lecz że w danej sytuacji najlepiej będzie, jeśli przestanie ono zachowywać się w sposób sprawiający kłopoty. Dlatego nie zawsze wiado­mo, czy doradca zajmuje się w danym przypadku poradnictwem, tak jak jest ono definiowane w literaturze fachowej, czy też stara się zmienić zachowanie klien­ta w pożądany sposób.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !