PODSTAWOWA SPRAWA

Wpraw­dzie w przypadku dziecka cierpiącego na depresję terapia dotyczy nieco odmien­nych kwestii, to jej zasady pozostają takie same. Podstawową sprawę stanowi wy­krycie i zajęcie się zachowaniami, które sprawiają, że problem się utrzymuje, a następnie ich powstrzymanie lub zastąpienie zachowaniami przystosowawczy­mi. I tak na przykład każdemu wykonanemu zadaniu może towarzyszyć drobna nagroda, tym bardziej że planowanie przyszłych nagród stanowi pierwszy krok we wcielaniu takiego programu w życie. Ponadto korzyści przynosi wprowadze­nie rutynowych aktywności fizycznych lub umysłowych, na przykład gier, co wy­bija dziecko z ponurego nastroju i, jeśli gry są dobrze dobrane, daje punkt wyj­ścia do dalszych działań, wywołując pozytywne odczucia dziecka. W praktyce programy behawioralne nie są stosowane w odosobnieniu, lecz stanowią element szerszego podejścia psychologicznego, wykorzystującego terapię poznawczą.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !