POMOC W PROCESIE RADZENIA SOBIE Z SYTUACJĄ

Pierwszym zadaniem interwencji jest próba wprowadzenia przyjaznej atmos­fery pomiędzy rozchodzącymi się rodzicami, żeby w ten sposób uwolnić dziecko od poczucia, iż znajduje się w centrum ich sporu. Istotne znaczenie dla dalsze­go funkcjonowania dziecka ma skuteczne rozwiązanie kwestii prawnych związa­nych z opieką nad dzieckiem, kontaktami z rodzicem, który nie będzie sprawo­wał opieki oraz utrzymaniem. Wallerstein (1983) wymienia sześć celów, których osiągnięcie pozwoli dziecku zminimalizować niekorzystny wpływ separadi ro­dziców:uznanie faktu separacjizdystansowanie się do konfliktów i napięć rodziców oraz powrót do normal­nego trybu życiapogodzenie się ze stratami poniesionymi w następstwie separacjiuwolnienie się od gniewu i poczucia winyzaakceptowanie trwałości (ostateczności) separacji określenie realnych celów w przyszłych relacjach z rodzicami i nowymi opie­kunami

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !