POTRZEBA KIEROWANIA PRAKTYKĄ

Gdy traktujemy teorię edukacyjną jako teorię naukową, to nie ma bezpośredniej relacji typu pojęciowego pomiędzy teorią a rzeczywistą praktyką. Teoria pedagogiczna sama przez się nie mówi nam, co powinniś­my robić, czego nie powinniśmy robić, co możemy robić czy czego nie możemy robić. Innymi słowy, teoria pedagogiczna nie wystarcza do kierowania praktyką. Nie oznacza to, że naukowa teoria pedagogiczna nie ma żadnej roli do odegrania. Może ona dać nam wgląd w to, co dzieje się w edukacji, i dać nam podstawę do zrozumienia zjawisk i działań pedagogicznych. W moich uwagach chciałbym położyć nacisk na jedną sprawę: nie ma podstaw do wierzenia, że jeśli zaznajomimy kogoś z naukową teorią pedagogiczną, to tym samym damy mu podstawy do prowadzenia praktyki pedagogicznej.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !