POTWIERDZENIE PRAKTYK

Teoria pedagogiczna zdaje się raczej potwierdzać to, co praktyk już wie, niż dostarczać nowe informacje.

Badania na temat związku między czasem a zadaniem wykazują, że uczniowie, którzy więcej czasu poświęcają na uczenie się danego przedmiotu, mają w nim lepsze wyniki. Taki wniosek nie jest specjalnie odkrywczy. Inne rodzaje wyników badań występujących w naukach związanych z edukacją nie mają, zdaje się, większego znaczenia dla praktyki oświatowej ze względu na dystans dzielący je od świata, w jakim działa praktyk. W badaniach nad trwałością pamięci uczony sprawdza, jak badany potrafi odtworzyć układy nonsensownych sylab. Ponie­waż w rzeczywistości oświatowej nikt nie zajmuje się uczeniem nonsensów, badania takie mają małe znaczenie dla pedagoga praktyka.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !