POWSZECHNE DOCENIENIE

Obecnie powszechnie docenia się przydatność posiadania przez nauczyciela podstawowych umiejętności doradcy w pracy z kolegami, uczniami i ich rodzi­cami (Elton Report, 1989), jednak należy wyraźnie oddzielić wykorzystywanie tych umiejętności w codziennych sytuacjach szkolnych od stosowania ich w pra- cy z wyjątkowo trudnymi przypadkami.Zadanie nauczyciela polega zazwyczaj na przekonaniu dziecka, które spra­wia kłopoty, do zmiany zachowania w pożądany sposób. W takiej sytuacji moż­na wykorzystać siłę perswazji osoby dorosłej, jak również istniejącą hierarchię władzy. Czy w podobnych okolicznościach można mówić o doradztwie? Roz­ważmy przypadek dziecka, które odmawia noszenia mundurka szkolnego i zo­staje wezwane do dyrektora, który ma mu „doradzić”. Czy nazwanie ich rozmo- wy „poradą oznacza, że dziecko miało wolny wybór? Jeśli dziecko postanawia nie zastosować się do wymagań szkoły, to czy dyrektor powinien zaakceptować uszanować jego decyzję?

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !