POWSZECHNIE UWAŻANE

Powszechnie uważa się, że terapia behawioralna stanowi najskuteczniejszy sposób osiągnięcia zmiany zachowania u nieposłusznych dzieci. Może ona przy­bierać formę:treningu grupowego rodzicówtreningu indywidualnego rodzicówindywidualnej terapii behawioralnej dzieckatreningu behawioralnego dziecka z elementami terapii rodzinnej. Programy szkolenia rodziców w zakresie radzenia sobie z dziećmi przeciw­stawiającymi się i mającymi problemy z zachowaniem stanowiły przedmiot bar­dziej szczegółowej oceny niż jakakolwiek inna forma terapii. Uzyskane w ten sposób dane świadczą o tym, że programy te stanowią jedną z najbardziej obie­cujących metod interwencji (Kazdin, 1997). Są one zazwyczaj realizowane przez pracowników socjalnych, psychologów lub psychiatrów. Ważną rolę odgrywają w nich nauczyciele, pielęgniarki szkolne i inni specjaliści od opieki nad dziećmi, którzy współuczestniczą w realizacji programu lub wspierają rodziców starają­cych się zmienić swoje metody wychowawcze.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !