POZIOM ANALIZY

Nauczyciele pytani o przyczyny złego zachowania dziecka wskazują na okre­ślone aspekty otoczenia dziecka, jego doświadczenia osobiste oraz cechy cha­rakteru. Do często wymienianych czynników środowiskowych należą zakłócenia w życiu rodzinnym, zła opieka rodzicielska, trudności społeczno-ekonomiczne oraz nadużycia fizyczne i seksualne, natomiast do ważnych cech indywidualnych dziecka – jego osobowość, postawy, temperament i styl interpersonalny. Anali­za źródeł złego zachowania skupia się przede wszystkim na czynnikach związa­nych z dzieckiem. Uczeń codziennie przynosi do szkoły swoje problemy, stąd starcia z nauczycielami i innymi dziećmi są nieuniknione. Personel szkoły prze­konany, że źródła trudności tkwią poza szkoła, nie zawsze wie, jak zareagować. Często rozwiązania upatruje się w polepszeniu stosunków panujących w domu rodzinnym dziecka, przeniesieniu go do specjalnej placówki oświatowej lub skierowaniu na terapię.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !