PROBLEM Z PROGRAMAMI

W jednym ze szczegółowych badań przeprowadzonych w 15 klasach w angielskich szkołach podstawowych (Nicholls i Houghton, 1995) okazało się, że wprowadzenie AD spowodowało wzrost częstości aktywności zadaniowej uczniów i towarzyszący mu spadek częstotliwości zachowań destrukcyjnych.Problem z programami w rodzaju AD polega na tym, że w materiałach szko­leniowych podkreśla się co prawda znaczenie umiejętności nauczyciela radzenia sobie z grupą, w praktyce mogą one być zaniedbywane z chęci zastosowania do­stępnych kar. W takiej sytuacji program spełnia rolę spójnego systemu rozdzie­lania sankcji w klasie i odsyłania uczniów do gabinetu dyrektora. Zamiast po­sługiwać się umiejętnościami interpersonalnymi w celu zapobiegania problemom, nauczyciel może dążyć do wyolbrzymienia „problemu” i wyciągać konsekwencje w postaci kar, aby w ten sposób podkreślić swoją władzę.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !