PROBLEMY ZE ZROZUMIENIEM SYTUACJI

Jeśli do separacji dochodzi wkrótce po rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole, przejawia ono wyraźną troskę o to, czy opuszczający rodzinę rodzic będzie nadal się nim opiekował oraz otwarcie wyraża smutek spowodowany roz­padem rodziny. W tym wieku dzieci mają problemy ze zrozumieniem sytuacji w całej jej złożoności i często starają się uniknąć bólu, podejmując próby po­nownego połączenia rodziców. Jeanette miała siedem lat, kiedy jej rodzice się rozstali. Do tego momen­tu nie dawała żadnych powodów do obaw o swój rozwój i funkcjono­wanie, jednak w przeciągu kilku tygodni po separacji jej zachowanie w szkole uległo znacznemu pogorszeniu, w domu zaś zaczęła zacho­wywać się bardzo wyzywająco wobec matki. Nieposłuszeństwo dziew­czynki był w stanie powstrzymać jedynie jej ojciec, który przychodził do domu „by zrobić porządek”. Jeanette powiedziała ojcu, że bardzo lubi, kiedy wraca do domu i obiecała, że przestanie być nieposłuszna, jeśli wprowadzi się z powrotem.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !