PRZEDAWKOWANIE I POMOC

Przedawkowanie narkotyku objawia się prawie zupełnym brakiem oznak życia, spowolnieniem akcji oddechowej i charakterystycznym zwężeniem źrenic do wielkości łebka od szpilki. Osobie będącej pod wpływem dużej dawki narkotyku należy zapewnić opie­kę i spokój. Przedawkowanie jest groźne dla życia, dlatego należy zwrócić szcze­gólną uwagę na trudności z oddychaniem, a w razie potrzeby zastosować sztucz­ne oddychanie.Kiedy narkoman wyraża chęć przezwyciężenia nałogu w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, narkotyk zastępowany jest najpierw syntety cznym opiatem o nazwie metadon. Jeśli miody człowiek zażywał też inne narkotyki, na­leży usunąć je z organizmu przed rozpoczęciem zmniejszania dawek metadonu. W przypadku niektórych narkomanów program regularnego przyjmowania me­tadonu to wszystko, co można osiągnąć. Pozostała część programu koncentruje się na technikach zmierzających do uzyskania wglądu i oferowaniu wsparcia w długim i często załamującym się procesie powrotu narkomana do normalne­go życia.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !