PRZEGLĄD LITERATURY

W przeglądzie literatury przedmiotu Gard i Berry (1986) utrzymują, że dzie­ci przeciwstawiające się różni od rówieśników natężenie licznych, trudnych za­chowań. Dzieci te:są nieposłuszne wobec autorytetównie podporządkowują się przyjętym normom i konwenanso,są spostrzegane jako przekorne, samowolnewydają się czerpać satysfakcję z prowokowania dorosłychmiewają napady złości, nieraz związane z agresją i zachowaniami destrukcyj­nymizazwyczaj słabo radzą sobie w szkolenie są w stanie znieść oczekiwania na nagrodę i opanować frustracjinapotykają poważne trudności w relacjach społecznychmają negatywny wizerunek siebie i innychczęsto nie posiadają podstawowych umiejętności społecznychsłabiej reagują na normalne wzmocnienia i kary społeczne W literaturze psychiatrycznej wprowadza się rozróżnienie pomiędzy zacho­waniami opozycyjno-buntowniczymi (ODD) a zaburzeniami zachowania, przy czym pierwsze uważa się za mniej poważne i pozbawione agresji wobec innych ludzi, natomiast skłonności do niszczenia mienia, kradzieży i oszustwa stanowią charakterystyczne cechy dzieci z zaburzeniami zachowania. Z badań wynika, że nastolatki z zaburzeniami zachowania, u których przed osiągnięciem wieku szkolnego występowały objawy ODD, są częściej chronicznie antyspołeczne niż dzieci, które przejawiały trudności jedynie w okresie dorastania (White i in., 1990). Stąd konieczność jak najwcześniejszego interweniowania.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !