PRZEPROWADZONE BADANIA

Badania przeprowadzone wśród osób dorosłych wskazują, że doświadczenie nadużyć seksualnych w dzieciństwie może wywoływać poważne zaburzenia psy­chiczne w dorosłym życiu. Najwięcej obaw budzi ryzyko, że wykorzystywane dzieci staną się w dorosłym życiu sprawcami nadużyć, stąd znaczna część wysił­ków terapeutycznych zmierza do przerwania tego błędnego koła. Nie ulega wąt­pliwości, że obecnie stosowane programy interwencji są skuteczne w zakresie ła­godzenia objawów występujących tuż po ujawnieniu nadużyć (Monck i in., 1993). Czas pokaże, czy równie skutecznie eliminują one problemy ujawniające się w dłuższej perspektywie czasowej.Separacja rodziców stanowi jedno z najczęściej spotykanych przeżyć trau­matycznych, z którymi muszą zmierzyć się dzieci. Okazuje się, że dzieci, które przeżyły rozwód lub separację rodziców, mają trzykrotnie częściej problemy emocjonalne i behawioralne niż przeciętnie.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !