PRZYCZYNY PROBLEMU

Przyczyn pro­blemu nie należy się jednak doszukiwać w bezpośrednim wpływie choroby, lecz w tym, że dzieci cierpiące na epilepsję mają skłonność do uzależniania się w większym stopniu od otoczenia niż ich rówieśnicy (Hoare, 1984). U niektó­rych chorych ataki mają wyraźny związek z silnymi emocjami i stresem, dlatego opracowano programy powstrzymywania ataków metodami psychologicznymi. Wyniki badań wskazują, że stosowanie przez chorych odpowiednich technik psychologicznych i behawioralnych pozwala do pewnego stopnia te ataki kon­trolować (Motofsky i Balaschak, 1977).Urazy głowy mogą powodować napady epileptyczne, jednak zaburzenia psy­chologiczne występują nawet przy braku padaczki pourazowej. Zdarzają się one nawet w przypadku niegroźnych urazów głowy (Middleton, 1989), ale najczę­ściej są przejściowe i szybko ustępują. W poważnych urazach głowy aż u 50% poszkodowanych obserwuje się po pewnym czasie objawy zaburzeń psychicz­nych (Rutter i in., 1983), najczęściej u osób, które przed wypadkiem miały pro­blemy natury emocjonalnej lub behawioralnej.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !