PRZYDATNOŚĆ LEKÓW

W ostatnich latach coraz więcej danych wskazuje na przydatność leków w le­czeniu depresji u dorosłych i coraz częściej są one uwzględniane w programach le­czenia (Paykel i Priest 1992). Jak już wcześniej wspomnieliśmy, jednym ze źródeł poglądu, że depresja u dzieci występuje w „zamaskowanej” formie, było wyraźnie obserwowane złagodzenie objawów choroby po podaniu leków antydepresyjnych. Nic zatem dziwnego, że w miarę jak w badaniu dzieci i nastolatków zaczęto przyj­mować kiyteria diagnostyczne stosowane u dorosłych, podjęto także próby lecze­nia młodzieży metodami wykorzystywanymi dotąd w terapii dorosłych.U dorosłych pacjentów najczęściej stosuje się trój pierścieniowe leki antyde­presyjne. Ich skuteczność sięga 80%. W ciągu pierwszych dwóch tygodni działa­nie leku zazwyczaj się nie ujawnia, później jednak następuje stopniowa popra­wa w sferach życia, które zaburza depresja, takich jak apetyt, sen i szybkość poruszania się.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !