RADZENIE SOBIE Z ROZSTANIEM RODZICÓW

Rozwód i separacja rzadko wystę­pują w izolacji, zazwyczaj stanowią konsekwencję długotrwałego konfliktu w związku małżeńskim. Wallerstein i Blakeslee (1989) opisują trzy etapy sepa­racji:Faza ostra – budząca wiele emocji, charakteryzująca się silnym konfliktem pomiędzy rodzicami, w wyniku którego jedno lub dwoje z nich może popaść w depresję, a nawet myśleć o samobójstwie. Etap ten jest zazwyczaj stosun­kowo krótki, choć może trwać kilka lat, jeśli małżonkowie toczą ze sobą bi­twy prawne, wzajemnie się obwiniają lub usiłują odbudować związek.Faza przejściowa – rodzice stopniowo się od siebie oddalają i zaczynają two­rzyć nowe związki. Jest to etap pełen podniecenia, lecz także niepewności. Faza ugody – nowa sytuacja życiowa obojga rodziców jest dobrze ustabilizo­wana, nie ma już emocjonalnej więzi z byłym partnerem.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !