RADZENIE SOBIE ZE SCHORZENIAMI

Ewentualne problemy mają zazwy­czaj postać objawów emocjonalnych lub zaburzeń odżywiania się (Pearson i in., 1991). Paradoksalnie, największy wpływ na psychologiczne trudności dziecka ma sposób, w jaki choroba oddziałuje na jego rodziców. Konieczność radzenia sobie z niepełnosprawnością lub chorobą dziecka sprawia, że niektórzy rodzice popadają w depresję lub stają się nadopiekuńczy, a niekiedy nawet przestają in­teresować się nim. Wszystkie te reakcje wywierają istotny wpływ na rozwój dziecka. Na szczęście wsparcie ze strony poradni lub psychiatry pomagają w przywróceniu właściwej opieki nad dzieckiem (Reynolds i in., 1988).Szczególnie trudne są przypadki urazów i chorób mózgu. Dane wskazują, że np. wśród dzieci cierpiących na epilepsję występuje czterokrotnie większe ryzy­ko rozwoju zaburzeń psychicznych niż u reszty populacji, szczególnie jeśli epi­lepsji towarzyszą inne objawy neurologiczne.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !