ROZPOWSZECHNIENIE

Następne zadanie polega na ustaleniu częstotliwości, z jaką depresja wystę­puje u dzieci. Podsumowanie wyników badań z tej dziedziny wykazało, że u oko­ło 2% dzieci depresja rozwija się przed wkroczeniem w wiek dojrzewania (Ka- shani i in., 1983), a mniej więcej 30% tych dzieci cierpi w późniejszym życiu na zaburzenia dwubiegunowe (Geller i in., 1994). W większości badań nad dorosłymi ustalono, że odsetek osób, które przeży­ły co najmniej jeden epizod depresyjny (rozpowszechnienie depresji na prze­strzeni życia) wynosi 15-18% populacji (Wittchen i in., 1994), przy czym każde­go roku na głęboką depresję zapada około 9% osób dorosłych. Oczywiście w rozważaniach na temat rozpowszechnienia nie wolno zapominać o różnicy po­między objawami depresyjnymi a poważnym zespołem depresyjnym.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !