ŚRODKI USPOKAJAJĄCE

Jak sama nazwa wskazuje, leki te obniżają aktywność mózgu, dlatego są czę­sto stosowane do łagodzenia niepokoju i bezsenności. Powodują ponadto roz­luźnienie mięśni, dlatego stosuje się je często w skurczach, nadwerężeniu mię­śni i innych podobnych urazach. Początkowo nadużywano leków z tej grupy pod nazwą barbiturany, obecnie jednak najczęściej przyjmowane są benzodiazepiny, wśród których najwięcej problemów wywołuje temazepam (jego handlowa na­zwa to Signopam – przyp. tłum.) (Ruben i Morrison, 1992). Młodzi ludzie nadużywający środków uspokajających przyjmują zwykle także inne środki odurzające, szczególnie alkohol. U osób regularnie nadużywających tych substancji dochodzi czasem do przypadków użycia przemocy, jednak odu­rzenie przybiera najczęściej postać podobną do stanu upojenia alkoholowego.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !