SZOK POURAZOWY

Mniej niż 1% całej populacji zdradza pełne objawy szoku pourazowego, lecz odroczone w czasie symptomy silnego napięcia mogą wystąpić aż u 15% ofiar (Helzer i in., 1987). W obliczu poważnych przeżyć traumatycznych dzieci zazwy­czaj zachowują się spokojnie, później jednak, przejawiają silny niepokój (Terr, 1979). Niemal od razu zaczynają poszukiwać odpowiedzi na pytanie, dlaczego coś takiego przytrafiło się właśnie im. Proces ten nosi nazwę atrybucji przyczy­nowej (Joseph i in., 1991). Takie szukanie przyczyn może trwać całe miesiące i często wywiera znaczący wpływ na sposób myślenia w dorosłym życiu.Każde dziecko powyżej trzeciego roku życia dokładnie pamięta wydarzenia, chyba że było nieprzytomne lub doznało wstrząsu mózgu. Inaczej jest jednak w przypadku dzieci, które mają za sobą wiele traumatycznych doświadczeń (patrz podrozdział o ofiarach nadużyć), lub jedno niezwykle silne przeżycie o  bardzo dalekosiężnych konsekwencjach, jak na przykład śmierć rodzica (Terr, 1991).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !