TRAKTOWANIE WIEDZY

Ten przykład wskazuje, że problemy są rozwiązywane przez aplikację naukowej teorii i technik — wśród zwolenników technicznej racjonalności podejście to jest ogólnie przyjęte. Gdy profesjonalista staje wobec problemu, jego zadaniem jest odwołanie się do naukowych podstaw danej dziedziny, by zaprojektować rozwiązanie. Techniczna racjonalność skłania do traktowania wiedzy jako będącej „wyspecjalizowaną, zawartą w ściśle określonych grani­cach danej dyscypliny, naukową i standardyzowaną” . Specjalizacja oznacza, że wiedza używana przez profesjonalistę nie może być użyta przez przed­stawiciela innej dziedziny. Ściśle określone granice między dziedzinami wiedzy oznaczają jasne podziały między polami działalności zawodowej.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !