TRENING INDYWIDUALNY

Indywidualny trening rodziców opiera się na tych samych zasadach, co trening grupowy, ponieważ jednak odbywa się w klinice lub w domu, może być lepiej do­stosowany do potrzeb konkretnych rodziców. W wielu programach opartych na pracy Forehanda i współpracowników (1977; 1981) wykorzystuje się wyrafinowa­ne techniki symulacyjne, podczas których rodzice (zazwyczaj matki) ćwiczą wyda­wanie poleceń i reagowanie na nieposłuszeństwo swoich dzieci. W jednej z prac badawczych (Powers i Roberts, 1995) trening odbywał się w pomieszczeniu symu­lacyjnym wyposażonym w „sypialnię”, „stół do posiłków” i „miejsce do zabawy”. Rolę dziecka odgrywała lalka trzymana przez drugiego terapeutę. Zadaniem ro­dzica podczas symulacji było reagować na ustalony wcześniej scenariusz odgrywa­ny przez pomocnika terapeuty, podczas gdy terapeuta prowadzący, siedzący za lu­strem weneckim, porozumiewał się ze swoim współpracownikiem przez ukryty w jego uchu mikrofon. Wyniki badań wykazały, że ten rodzaj treningu rodziców wpłyną! na znaczną poprawę ich funkcjonowania w domu.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !