TREŚCI POZNAWCZE

Treści poznawcze to myśli stanowiące po­chodną interpretacji i jej interakcji z doświadczeniem, opiniami itd. Miody czło­wiek, którego procesy poznawcze są w jakiś sposób zaburzone, bardzo łatwo rozwija w sobie wypaczony obraz rzeczywistości, a wynikające stąd ponure myśli upewniają go w przekonaniu, że jego poglądy są słuszne. Jeśli na przykład młody człowiek uważa, że słabo radzi sobie w szkole, to każdy zły stopień i komentarz nauczyciela utwierdza go w przekonaniu, że taki jest rzeczywisty obraz sytuacji. Teza ta znajduje potwierdzenie w danych, które wskazują na to, że negatywne tre­ści poznawcze (np. samokrytycyzm) stanowią stabilną cechę jednostki i poprze­dzają często pojawienie się objawów depresji (Nolen-Hoeksema i in., 1992).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !