TROSKA RODZICÓW

Objęcie umysiem znaczenia stówa „nie” i pojęcia negacji oraz ugruntowa­nie się poczucia siebie jako odrębnej osoby posiadającej własną wolę umożli­wiają przeciwstawienie się woli innych. Jego istotą jest więc walka o niezależ­ność, podczas gdy dziecko zdobywa nowe umiejętności i odkrywa coraz silniejszą potrzebę samodzielności. Zatem przeciwstawianie się, choć frustru­jące dla rodziców, stanowi normalny i niezwykle ważny aspekt wczesnego roz­woju dziecka. Troskę rodziców i specjalistów budzą dzieci, których przeciwstawianie się sprawia wrażenie szczególnie intensywnego i długotrwałego. Johnson i in. (1973) ustalili, że wśród dzieci normalnych nieposłuszeństwo zdarza się w 26% wszystkich okazji do podporządkowania się. W grupie dzieci z zaburzeniami zachowania wskaźnik ten wynosi 57 – 80% (Forehand i King, 1977). Trzeba jed­nak pamiętać, że niektóre różnice mogą wynikać z chęci zawyżenia poziomu za­burzeń dziecka przez rodziców, którzy pragną w ten sposób usprawiedliwić in­terwencję specjalistów.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !