TRUDNOŚCI EMOCJONALNE

Określenia, takie jak trudności emocjonalne i behawioralne oraz zachowa­nia destrukcyjne są przydatne dla pracowników oświaty, których zadaniem jest dokonanie oceny, czy dziecko utrudniające pracę w klasie wymaga umieszcze­nia w szkole specjalnej (Galloway i Goodwin, 1987). Należy podkreślić, że po­jęcia te są subiektywne i w zasadzie nie odnoszą się do konkretnych zachowań. W wielu wypadkach odzwierciedlają jedynie rosnące zaniepokojenie nauczycie­la wpływem, jaki zachowanie dziecka wywiera na innych. Oto, co pisze Turking- ton w pracy na temat genezy „ucznia ze skłonnością do zachowań destrukcyj­nych” (1986, s. 103): Definicje przyjęte w ankietach i publikowanych raportach były nieodmien­nie tak szerokie, że można nimi było objąć każdy przypadek złego zachowania. Kryterium stanowiła raczej interpretacja niż sam przypadek. Problem ten był szeroko komentowany, wnioski zaś miały podobny charakter: fakt, że dany uczeń został uznany przez danego nauczyciela lub szkołę za „zachowującego się w sposób destrukcyjny” nie znaczył, że do podobnych wniosków doszliby pozo­stali nauczyciele w tej samej lub w innej szkole.

 

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !