TRUDNOŚCI Z UTRZYMANIEM DYSCYPLINY

Program Assertive Discipline zrodził się z obserwacji Lee Cantera, który stwierdził, że wielu nauczycielom mającym trudności z utrzymaniem dyscypliny w klasie brakuje asertywności lub zachowują się oni nieprzyjaźnie wobec uczniów. Program podkreśla znaczenie precyzyjnego ustalenia i przystępnego wyjaśnienia regulaminu klasowego i wyrażenia gotowości trzymania się tych za­sad. Dla dzieci nie przestrzegających zasad program przewiduje szereg kar, któ­rych surowość zależy od tego, ile razy dane dziecko przekroczyło określone za­sady. Sankcje są różne, od ostrzeżenia przez nauczyciela przy pierwszym naruszeniu zasad, po skierowanie do dyrektora za wielokrotne wykroczenia.Do dzisiaj nie poddano Assertive Discipline systematycznej ocenie, a obec­ne spory toczą się wokół kwestii etycznych związanych z proponowanymi tech­nikami.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !