USTALENIE ZASAD

Na tym etapie szkolenia uczestnicy wiedzą już, na które zachowania należy zwracać uwagę, jak często się one pojawiają, rozważyli też dostępność środków wzmacniania i karania, zdają sobie także sprawę z wpływu własnego i pozosta­łych członków rodziny na dziecko sprawiające kłopoty. Od początku program pozwala na dokonanie zmian metod wychowawczych (oby także zmian zacho­wania dziecka), co zapewnia zaangażowanie rodziców. Sesja w ósmym tygodniu programu ma na celu zebranie zdobytych dotychczas umiejętności oraz wiedzy wprowadzenie ich w życie w formie systematycznej interwencji zaplanowanej na najbliższych kilka tygodni. Podobnie jak w modelu motywacyjnym „strażników wagi”, zostają dokład­nie określone zasady i cele programu, a uczestnicy zdają co tydzień sprawę z po­stępów. W przypadku trudności cała grupa pracuje z rodzicem nad wprowadze­niem modyfikacji do programu lub podwojeniem wysiłków.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !