UTRZYMANIE DYSCYPLINY

Utrzymanie dyscypliny w klasie stanowi istotę zawodu nauczyciela, dlatego wielu nauczycieli, szczególnie tych o dłuższym stażu, czuje się zagrożonych i za­wstydzonych sugestią, że złe zachowanie uczniów w klasie wynika po części z ich niedostatecznych umiejętności sprawowania kontroli. Pojawia się wtedy silne pragnienie przypisania swojej winy konkretnemu dziecku lub grupie dzieci. Z tego względu nieradzący sobie w klasie nauczyciele nie lubią być obserwowa­ni, a wszelkie rady postrzegają jako zagrożenie dla swojej pozycji zawodowej, reagując na nie oporem i odmową przyjęcia na siebie odpowiedzialności.Pomimo to pomoc nieradzącemu sobie nauczycielowi w rozwijaniu umiejęt­ności interpersonalnych i kontroli nad klasą stanowi najważniejszy sposób zapo­biegania zakłóceniom w lekcjach.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !