UŻYWANE DO OPISU

W klasyfikacji DSM-IV używa do opisu tej grupy terminu „dystymia”. Brak jest pełnej zgody w tej dziedzinie, jednak w większości praca z dziećmi dotyczy głę­bokich (endogennych) zaburzeń i na nich skoncentrujemy się w dalszej części rozdziału. Nie należy jednak tracić z oczu innych reakcji emocjonalnych dzieci i młodzieży, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać podobne. Typowym przykładem jest charakterystyczna w tym wieku zmienność nastrojów, czasami wpadanie z jednej skrajności w drugą. W niektórych przypadkach trudno odróż­nić takie gwałtowne zmiany nastroju od procesów chorobowych, w których sil­na depresja występuje na przemian z okresem nadmiernej wesołości (zaburze­nie dwubiegunowe). Wprowadzenie rozróżnienia ma jednak istotne znaczenie, gdyż sposób postępowania w obu przypadkach jest krańcowo odmienny.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !