W NIEKTÓRYCH SPOŁECZEŃSTWACH

W niektórych społeczeństwach zdarza się, że indywidualne osoby są włączane w proces formułowania podstawowych wartości, jakie mają być przekazywane w szkołach. W innych społeczeństwach, gdzie podstawowe wartości są bardziej sztywne i mniej podatne na interpreta­cje, ogół ludzi może nie pozwolić na udział w formułowaniu celów wykształ­cenia — mogą one zostać narzucone w sposób autorytatywny lub hierarchicz­ny. Gdy w społeczeństwie, które właśnie przechodzi przemiany, władze lub instytucje starają się reformować lub zmieniać cenione tam wartości, może się zdarzyć, że od szkół wymaga się organizowania nauczania będącego wyrazem odmiennej koncepcji wykształcenia, często zresztą wbrew życzeniom pod­stawowej części ludności.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !