W OBLICZU CIERPIENIA

Napięcia mogą też mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie dziecka w przyszłości. W obliczu cierpienia spowodowanego separacją rodziców dzieci reagują po­dobnie, jak w przypadku innych bolesnych sytuacji. Początkowo ogarnia je po­czucie, że ich świat się wali, z niepokojem, a nawet z lękiem spoglądają w przy­szłość. Smutek związany z rozpadem rodziny pogłębia dodatkowo troska o cierpienie rodziców oraz konsternacja wywołana koniecznością udowodnienia swojej lojalności wobec obojga. Przed osiągnięciem wieku szkolnego dzieci sprzeciwiają się separacji, stają się bardziej wymagające, często płaczą, a cza­sem „zapominają” o już nabytych umiejętnościach, takich jak zachowanie się przy stole lub umiejętności rozwojowe związane z zachowywaniem czystości lub załatwianiem potrzeb fizjologicznych. Często obserwuje się zaburzenia snu, a także wyższy poziom agresji wobec rodziców, rodzeństwa i rówieśników.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !