W OKRESIE DORASTANIA

W okresie dorastania często rozwijają się konkretne problemy, ponieważ: ulegają wówczas wyolbrzymieniu takie cechy, jak potrzeba sprzątania lub kompulsywne sprawdzanie, czy światło jest zgaszone. U młodej osoby, która wcześniej miała skłon­ności do smutku, objawy mogą ulec nasileniu w okresie dojrzewania, nie osiągając jed­nak natężenia pozwalającego na postawienie diagnozy o zespole depresyjnym. Charakter zaburzeń może znacznie utrudniać zbieranie informacji dotyczą­cych historii choroby młodego człowieka. Zamknięcie w sobie i ogólne spowol­nienie procesów myślowych sprawia, że osoby te rzadko same z siebie dostar­czają informacji, a odpowiedzi udzielają bardzo powoli. Na wiele pytań odpowiadają „nie wiem”, co nie na wiele się zdaje, ponieważ taką odpowiedź często się słyszy w rozmowach z nastolatkami.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !