W TOKU LECZENIA

Równolegle odbywa się praca ze sprawcą nadużyć oraz resztą rodziny, w celu ustalenia źródeł nadużyć i znale­zienia sposobu zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości.W toku leczenia nie wolno tracić z oczu kwestii cierpienia rodziców, ponie­waż sukces terapii zależy w dużej mierze od tego, jak radzą sobie oni z proble­mem (Cohen i Mannarino, 1996).Istnieją trzy możliwe sposoby zapewnienia dziecku w przyszłości bezpiecz­nego i dającego mu wsparcie otoczenia:reintegracja z pełną rodziną, co jednak jest możliwe jedynie w około 15% prcypadków (Bentovim i in., 1988)pozostawienie dziecka pod opieką rodzica, który nie dopuszczał się nadużyćto najczęstsze rozwiązanie umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – stosuje się w przypadku, gdy rodzina nie może zapewnić dziecku odpowiedniej opieki i wsparcia.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !