W WYNIKU DOZNANYCH URAZÓW

Dla dzieci, które w wyniku doznanych urazów głowy tracą panowanie nad sobą, są niespokojne, agresywne lub niezrównoważone emocjonalnie, skuteczny okazał się lek przeciw epilepsji – karbamazepina (sprzedawany pod nazwą Ami- zepin, Neurotop i Tegretol – przyp. tłum.) (Levin i Sumners, 1992). Leczeniu farmakologicznemu powinien jednak towarzyszyć program skutecznej kontroli zachowania, polegający na nagradzaniu zachowań pożądanych i ignorowaniu – w miarę możliwości – zachowań trudnych. Realizacja takich programów przy­sparza rodzinom wielu problemów, stąd konieczność wsparcia ze strony instytu­cji opieki zdrowia i opieki społecznej.Inne zadania, które muszą spełnić osoby dorosłe w otoczeniu chorego dziec­ka obejmują:określenie poziomu obecnych umiejętności i możliwości dzieckaokreślenie jasnych zasad i oczekiwań, które z czasem mogą powoli rosnąćumożliwienie dziecku zdobycia odpowiednich doświadczeń, dzięki którym po­nownie nauczy się takich umiejętności, jak posługiwanie się długopisem itp.przekazywanie informacji z mniejszą szybkościązrozumienie, że dziecko często wymaga więcej czasu na wykonanie różnych zadań.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !