WARUNEK KONIECZNY

Pogląd, że zajmowanie się zjawiskami psychicznymi jest koniecznym warunkiem istnienia nauk społecznych, mógłby być obalony tylko przez wykazanie, że nauki przyrodnicze, takie jak fizjologia i biologia, wystarczająco tłumaczą całość ludzkich zachowań. Uważam, że wykazanie tego jest niemożliwe. Zjawiska psychiczne mogą być opisywane i wyjaśniane bez odwoływania się do pojęć i teorii z nauk przyrodniczych, a jeśli ktoś do nich jednak się odwołuje, zwykle nie zwiększa rozumienia tych zjawisk. Tak więc jeśli akceptujemy pogląd, że istnieją nauki społeczne, które nie są ekwiwalentem nauk przyrodniczych ani też nie mogą zostać do nich zreduko­wane, to musimy przyjąć, że te nauki społeczne zajmują się zjawiskami psychicznymi.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !