WBREW WOLI

W takiej sytuacji dwóch lekarzy musi zgodzić się, że młody człowiek: cierpi na zaburzenia psychiczne tak dotkliwe, że usprawiedliwiają one przy­jęcie do szpitalapowinien zostać zatrzymany dla własnego dobra lub z uwagi na bezpieczeń­stwo innych osób.Lekarze bardzo niechętnie zatrzymują ludzi w szpitalu wbrew ich woli, stąd podobna sytuacja zdarza się rzadko w przypadku osób uzależnionych i tylko w sytuacji, kiedy dana osoba była bardzo silnie odurzona i straciła kontakt z rze­czywistością. Ponadto musi zagrażać jej niebezpieczeństwo lub musi ona stwa­rzać zagrożenie dla innych. Nawet wtedy osoba taka zostałaby zatrzymana w szpitalu tylko do czasu całkowitego wytrzeźwienia.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !