WIELE MODELI DORADZTWA

Istnieje wiele modeli doradztwa, jednak we wszystkich obowiązuje jedna podstawowa zasada: klient musi mieć pełną swobodę wyboru najlepszej dla sie­bie drogi, do niego należy ostateczna decyzja i na nim spoczywa odpowiedzial­ność za ten wybór. Zadanie doradcy sprowadza się więc do pomocy dziecku w pełniejszym zrozumieniu problemu i wyborze sposobu postępowania. Podję­ta przez nie decyzja powinna spotkać się z aprobatą i akceptacją doradcy. Ro­dzi się zatem istotne pytanie: kto w szkole może i powinien się tym zajmować? W latach sześćdziesiątych zdobyła popularność koncepcja powoływania do­radcy szkolnego, którym byłby doświadczony nauczyciel, bezstronny i pozba­wiony skłonności autorytarnych.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !