WIELE POWODÓW

Istnieje wiele powodów, dla których człowiek zaczyna brać narkotyki, na­leży jednak oddzielnie traktować przypadki, kiedy dana osoba używa narkoty­ków, by poradzić sobie ze stresem wywołanym poważną chorobą psychiczną, i sytuację, kiedy stosowanie narkotyków stanowi element subkultury młodzieżo­wej. Pierwszym typem narkomana jest zazwyczaj osoba samotnie używająca nar­kotyków, która ma także inne problemy i trudności. Jak wynika z najnowszych badań, około jedna trzecia uzależnionych młodych ludzi wykazuje objawy in­nych zaburzeń psychicznych (Hovens i in., 1994), które rozwinęły się zazwyczaj zanim zaczęli przyjmować narkotyki (Christie i in., 1988).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !