WPŁYW RODZINY

Dziewczynki najczęściej radzą sobie poprzez internalizację emocji, prowadząc długie, intymne rozmowy z przyja­ciółkami. Ten sposób postępowania utrwala się i powraca w obliczu poważniej­szych trudności. Wpływ rodziny stanowi jeden z najważniejszych czynników. Wykazano, że poważna choroba psychiczna rodzica wpływa negatywnie na rokowania w przy­padku choroby dziecka (Rutter i Quinton, 1984). Więcej, w innych pracach wy­kazano związek depresji z brakiem zgody w małżeństwie rodziców i rozwodem (Hetherington i in., 1985). Nie do końca wiadomo, jak interpretować fakt, że dzieci rodziców leczonych na depresję częściej chorują na poważne zaburzenia depresyjne od swoich rówieśników (Weissman i in., 1987). Przyczyn można do­patrywać się w dziedziczeniu, a także we wpływie, jaki wywiera na dziecko ży­cie z rodzicem pogrążonym w depresji i atmosfera panująca w takim domu.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !