WPROWADZENIE PROGRAMU BEHAWIORALNEGO

Twoje kontakty z Mary stanowią jedynie część czasu, który spędza ona w szkole. Z relacji pozostałych osób uczących Mary wynika wprawdzie, że spra­wia ona problemy także na innych lekcjach, jednak jej zachowanie jest zmienne różni się w zależności od nauczyciela. W jakim stopniu możesz liczyć na wspar­cie współpracowników w realizacji programu behawioralnego, nawet jeśli prze­konasz kierownictwo do wprowadzenia go w życie? Jak upewnić się, że rodzice, krewni lub przyjaciele Mary nie będą sabotowali twoich wysiłków?Wprowadzenie programu behawioralnego dla wyjątkowo trudnego dziecka w środowisku szkolnym wymaga bliskiej współpracy nauczycieli, kierownictwa szkoły, rodziców, a często także konsultanta z zewnątrz, np. psychologa szkol­nego czy nauczyciela z kuratorium oświaty. Podczas planowania takiego progra­mu należy ustalić następujące kwestie.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !