WZORZEC REAGOWANIA NA KRZYWDĘ

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, wiek dziecka ma istotny wpływ na wzorzec reagowania na krzywdę. Małe dzieci mają ograniczoną świadomość tego, czy to one same spowodowały nadużycia i skłonne są uznać je za normalny element in­terakcji z dorosłymi. Co więcej, wiara w autorytet dorosłych każe dziecku są­dzić, że skoro nadużycia są złe, to dochodzi do nich z jego własnej winy. W kon­sekwencji dzieci zaczynają wierzyć, że są niedobre, nie można ich pokochać i zasługują na karę, co stwarza silne podstawy do nieprzystosowania w dorosłym życiu.Skuteczna pomoc powinna uwzględniać trzy sfery działań: wzmacnianie u dziecka mechanizmów radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami, kształto­wanie właściwych reakcji otoczenia oraz odizolowanie ofiary od sprawcy nad­użyć (Cicchetti i Toth, 1995).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !