ZACHOWANIE I KONSEKWENCJE

Uczestnikom przedstawia się szereg scenariuszy dotyczących trudnego za­chowania dziecka oraz typowe reakcje rodziców. Przykładowy scenariusz opisu­je sytuację w supermarkecie, kiedy dziecko domaga się słodyczy – płacze i złości się coraz bardziej, w rezultacie rodzice czują się publicznie poniżeni, ich zdener­wowanie rośnie aż wreszcie ulegają żądaniom dziecka. Zadaniem rodziców jest zapisywanie podobnych doświadczeń i dokonywanie oceny, w jakim stopniu ich uległość wobec żądań dziecka odpowiada tej opisanej w scenariuszu.Podstawowa umiejętność polega na ignorowaniu niewłaściwych zachowań dziecka i opanowaniu własnych emocji. Czujność i niepokój rodzica oraz poczu­cie, że przeszkodziło mu się w danej czynności jest źródłem silnych wzmocnień dla dziecka, które w konsekwencji kontynuuje niepożądane zachowania. Uczest­nicy programu są proszeni o ignorowanie własnego rozdrażnienia.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !