ZACHOWANIE SPOKOJU

Jeżeli zachowuje spokój i dystans, pomimo jedno­znacznych dowodów wykorzystywania seksualnego, oznacza to, że próbuje pora­dzić sobie z traumatycznymi przeżyciami poprzez dysocjację i wyparcie (patrz wyżej). Zdarza się tak najczęściej w przypadku wielokrotnych nadużyć, do któ- iych dochodziło przez dłuższy czas. W podobnych sytuacjach zaleca się tradycyj­ną pomoc psychiatryczną, można też oczekiwać, że terapia będzie trwała długo.Najczęściej w leczeniu rozmaitych zaburzeń spowodowanych przez naduży­cia konieczne jest zastosowanie wielu różnych metod. Seksualne składniki tych zaburzeń wymagają odpowiedniej do wieku edukacji seksualnej i ustalenia z dzieckiem adekwatnych sposobów radzenia sobie z potrzebami i popędami seksualnymi (Berliner, 1991). Uczestnictwo w terapii grupowej uświadamia dzieciom, że nie tylko je to spotkało, a także pomaga łagodzić problemy z za­chowaniem (Nekli i Watters, 1989). Wykazano także korzystny wpływ terapii poznawczej (Cohen i Mannarino, 1996).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !