ZASTOSOWANIE BADAŃ NAD EFEKTYWNOŚCIĄ

W artykule omawiającym zastosowanie niektórych badań nad efektywnoś­cią nauczyciela do kształcenia nauczycieli Brophy zajmuje stanowisko podob­ne do tego, które wyżej przedstawiliśmy.„I o raz pierwszy jest dostępna rozwijająca się baza danych naukowych na temat związku między postępowaniem nauczyciela a wynikami uzyskiwanymi przez uczniów — jest ona ciągle mała i pod wieloma względami niedoskonała, ale realnie istnieje. Ważne jest, aby osoby zajmujące się kształceniem nauczycieli wiedziały o tym i zaczęły tej bazy używać, unikając przy tym uproszczeń i rutyny. Właściwe korzystanie z tych możliwości polega na tym, by nauczyciele nauczycieli zaczęli rozróżniać we własnych umysłach, a potem w umysłach studentów to, co jest tylko opinią, od tego, co jest faktem, i starali się włączyć w program nauczania nauczycieli jak najwięcej faktów. Jednocześnie jednak powinni oni widzieć jasno i uświadomić to studentom — że fakty nie dają recepty na działania, tylko informują o  różnych możliwościach postępowania, między którymi nauczyciel musi wybierać”.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !