ZEBRANIE SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI

W pracy ze starszymi dziećmi stosuje się czasem terapię poznawczą, której celem jest powstrzymanie uporczywych wspomnień dotyczących nieprzyjem­nych przeżyć. Najczęściej jednak pomoc przybiera formę terapii zabawą (Webb. Podejście to umożliwia zebranie szczegółowych informacji na temat wy­darzeń, lecz jego podstawową funkcją jest pomaganie dziecku w wyrażaniu i zrozumieniu własnych uczuć. U dzieci starszych, posiadających większe umie­jętności werbalne, stosuje się bardziej tradycyjne formy psychoterapii, w których główny nacisk kładzie się na wyrażanie uczuć, omawianie objawów i ich znacze­nia oraz obserwację, jak dziecko radzi sobie z problemem. Terapia ta pozwala także znaleźć odpowiedź na pytanie „Dlaczego właśnie ja?”.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !