ZMIANA W ŻYCIU

Oznacza to, że w którymś momencie życia następuje diametralna zmiana w rozpowszechnieniu depresji u obojga płci, kiedy to częstotliwość występowania tej choroby u dziew­cząt wzrasta i staje się większa niż u chłopców. Z danych wynika, że wraz z wkro­czeniem w wiek dojrzewania zwiększa się prawdopodobieństwo rozwinięcia się depresji u dziewcząt (McGonagle i in., 1994), które wyprzedzają pod tym względem chłopców mniej więcej w połowie okresu dojrzewania (Whitaker i in., 1990). Co powoduje te zmiany? Wskazówek należy być może poszukiwać w spo­sobie, w jaki obie płcie radzą sobie ze stresem związanym z dojrzewaniem. Chłopcy uzewnętrzniają swoje emocje, łącząc się w grupy i wspólnie podejmu­jąc różne aktywności. Mają one zazwyczaj niewinny charakter, np. gra w piłkę, choć mogą także zawierać większy element ryzyka, jak to się dzieje w przypad­ku jeżdżenia kradzionymi samochodami.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !