ZMIANY WIELKOŚCI DOCHODÓW

Separacji rodziców towarzyszą często zmiany wysokości dochodów, a cza­sem także zmiana miejsca zamieszkania i szkoły. Jak wynika z opisanych powy­żej faz, zmianie ulega także emocjonalny stosunek pomiędzy rodzicami, co mo­że prowadzić do choroby psychicznej. Wraz z załamaniem się dotychczasowego systemu wychowawczego i poważnymi przemianami uczuciowymi w następ­stwie separacji może nastąpić pogorszenie się jakości opieki nad dziećmi. Wyni­kające stąd trudności mogą mieć długotrwały charakter, szczególnie jeśli rodzic, któremu powierzono opiekę nad dzieckiem, nie odnajdzie równowagi lub jeśli poszukiwania nowego partnera odwracają jego uwagę od konieczności przywró­cenia odpowiednich sposobów sprawowania opieki nad dzieckiem. Równie nie­korzystna jest sytuacja, w której dziecko staje się podporą rodzica w tym trud­nym okresie, ponieważ może to prowadzić do uzależnienia się rodzica od dziecka, co utrudnia mu normalny rozwój.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !