ZMNIEJSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ

Z opisów w literaturze fachowej wynika, że wielu rodziców za bardzo pole­ga na częstym stosowaniu dotkliwych kar. Zdaniem niektórych autorów progra­mów behawioralnych rozróżnienie terminologiczne między wzmocnieniem ne­gatywnym (kiedy częstotliwość zachowań pożądanych wzrasta dzięki usunięciu bodźców awersyjnych) a karą (kiedy nieprzyjemny bodziec ma za zadanie po­wstrzymać dane zachowanie) jest zbyt precyzyjne, trudne i może być niezrozu­miałe dla niespecjalistów, dlatego słowo kara jest tu używane w znaczeniu do­wolnej reakcji, która jest niemile widziana przez dziecko. Uczestnikom programu uświadamia się, że niektóre rodzaje kar mają ogra­niczoną możliwość powstrzymywania niepożądanych zachowań. Następnie wspólnie omawia się rodzaje stosowanych kar oraz ich skuteczność. Terapeuta uświadamia rodzicom wzmacniający wpływ poświęcania uwagi dziecku (nawet w nieprzyjemnej formie) i pomaga im zrozumieć, jak paradoksalne skutki mo­gą nieść ze sobą niektóre ich działania.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !