ZMNIEJSZENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA SKUTECZNEJ INTERWENCJI

Należy pamiętać, że nie każda interwencja kończy się tak pomyślnie, jak w przypadku Carla. Z doświadczeń autorów wynika, że prawdopodobieństwo powodzenia programu behawioralnego realizowanego w domu i w szkole znacz­nie zmniejszają następujące czynniki:Zachowanie dziecka jest objawem poważnych zaburzeń emocjonalnych i (lub) głębokiej traumy.Dziecko nie w pełni rozumie, o które zachowania chodzi i jakie będą ich konsekwencje.Dziecko nie jest przekonane, że wszystkie osoby biorące udział w programie dążą do zmian, które byłyby dla niego korzystne. Od początku wyraźnie wi­dać niechęć do realizacji programu.Rodzice nie potrafią lub nie chcą zaproponować możliwych nagród za dobre zachowanie.Rodzice nie są do końca zdecydowani przestrzegać ustalonych procedur, po­nieważ brak im autorytetu lub mechanizmów kontroli, a także z obawy, że dziecko pomyśli, iż „już go nie kochają”.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !